Tufts OpenCourseware
Search
PREV : Hypo-esthesia NEXT : Dysesthesia
Author: W. Heinrich Wurm, M.D.
Hypo-algesia